สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต

                 ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต เป็นรูปวงกลม  พื้นแดงขอบด้านนอกสีแดง ตัดลายเส้นสีเหลือง ขอบด้านบนมีตัวอักษรสีเหลืองเขียนคำว่า โรงเรียนดวงกมลขอบล่างมีตัวอักษรสีเหลืองเขียนคำว่า สังกัดเทศบาลนครรังสิตด้านซ้ายและด้านขวาของขอบมีรวงข้าวแสดงให้เห็นว่าจังหวัดปทุมธานี เป็นแห่งเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ดีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน ภายในวงกลมประกอบด้วยภาพ ควายป่า ช้าง เสือ และสมั่นซึ่งเป็นสัตว์ที่เคยปรากฎให้เห็นในครั้งอดีตในเขตทุ่งหลวงรังสิต ภาพสวนส้มก๋วยเตี๋ยวเรือ พานิชกรรม ห้างสรรพสินค้า และตึกสำนักงานเทศบาลนครรังสิต สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนรังสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                 อักษรย่อของโรงเรียน    

                   ด.ก. (สีแดง) ป.1-3                  ด.ก. (สีน้ำเงิน) ป.4-6