โรงเรียนดวงกมล มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก เข้าศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565
โรงเรียนดวงกมล ขอขอบพระคุณ ท่าน ร้อยตำรวจเอก ดร. ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ได้ส่งเจลแอลกอฮอล์ และ ชุดตรวจ ATK มาให้แก่โรงเรียน
ประกาศโรงเรียนดวงกมล เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

https://photos.app.goo.gl/hsb3WYspMxygcn7CA