ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ บายศรีสู่ขวัญ นักเรียนระดับชั้นป.๖ ที่สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดวงกมลรุ่น2)
( จำนวน 17 รูป / ดู 110 ครั้ง )
๖ก.พ.๒๕๖๐ โรงเรียนดวงกมลทำการจับสลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 10 รูป / ดู 293 ครั้ง )
โรงเรียนดวงกมล จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9
( จำนวน 22 รูป / ดู 164 ครั้ง )
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 49 รูป / ดู 824 ครั้ง )
กีฬาสีต้านยาเสพติด 8 กรกฎาคม 59
( จำนวน 83 รูป / ดู 641 ครั้ง )
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 494 ครั้ง )
ท่านนายกธีระวุฒิเข้าตรวจเยี่ยม อาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนดวงกมล
( จำนวน 5 รูป / ดู 244 ครั้ง )
กิจกรรมโครงการเรียนรู้อย่างสุขสันต์ สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน รุ่นที่ 2
( จำนวน 69 รูป / ดู 649 ครั้ง )
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 25
( จำนวน 15 รูป / ดู 413 ครั้ง )
เรียนรู้อย่างสุขสันต์สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน รุ่นที่ 1
( จำนวน 75 รูป / ดู 718 ครั้ง )
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558
( จำนวน 30 รูป / ดู 1014 ครั้ง )
ฟุตซอลกระชับมิตร
( จำนวน 13 รูป / ดู 340 ครั้ง )