ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนดวงกมล ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 17 รูป / ดู 11 ครั้ง )
โครงการเรียนรู้อย่างสุขสันต์สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 23 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ บายศรีสู่ขวัญ นักเรียนระดับชั้นป.๖ ที่สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดวงกมลรุ่น2)
( จำนวน 17 รูป / ดู 131 ครั้ง )
๖ก.พ.๒๕๖๐ โรงเรียนดวงกมลทำการจับสลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 10 รูป / ดู 305 ครั้ง )
โรงเรียนดวงกมล จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9
( จำนวน 22 รูป / ดู 188 ครั้ง )
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 49 รูป / ดู 866 ครั้ง )
กีฬาสีต้านยาเสพติด 8 กรกฎาคม 59
( จำนวน 83 รูป / ดู 691 ครั้ง )
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 528 ครั้ง )
ท่านนายกธีระวุฒิเข้าตรวจเยี่ยม อาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนดวงกมล
( จำนวน 5 รูป / ดู 255 ครั้ง )
กิจกรรมโครงการเรียนรู้อย่างสุขสันต์ สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน รุ่นที่ 2
( จำนวน 69 รูป / ดู 674 ครั้ง )
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 25
( จำนวน 15 รูป / ดู 427 ครั้ง )
เรียนรู้อย่างสุขสันต์สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน รุ่นที่ 1
( จำนวน 75 รูป / ดู 785 ครั้ง )