กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรี ทาปลัด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางระพีพัฒน์ โยวราช

นางสาวรัศมี กงเกวียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจันทร์จิรา มะลีหวล
ครูผู้ช่วย