ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายขวัญชัย อุเทน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรนัฐณ์ สุปัดคำ

นางสาวกนกวรรณ นามหนวด

นางสาวจิราภรณ์ เสานาวงค์