กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายขวัญชัย อุเทน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรนัฐณ์ สุปัดคำ

นางสาวกนกวรรณ นามหนวด

นางสาวจิราภรณ์ เสานาวงค์