ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 6 องค์ความรู้ของภูมิปัญญามีคุณค่าพาพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายนที นุชนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,01:01  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 5 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพร้อมใจอนุรักษ์
ชื่ออาจารย์ : นายนที นุชนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,01:00  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 4 องค์กรในชุมชน รวมพลังพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายนที นุชนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,00:59  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 3 ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายนที นุชนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,00:58  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่
ชื่ออาจารย์ : นายนที นุชนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,00:56  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 1 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายนที นุชนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,00:54  อ่าน 245 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-book)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภัสรา ตียากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,11:58  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ดวงกมลตามรอยพ่อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรเกต ขจรพุทธรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,10:01  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเรขาคณิตป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ นามหนวด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,09:49  อ่าน 511 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม PowerPoint  
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพิชญา พันธเสริม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,00:09  อ่าน 865 ครั้ง
รายละเอียด..