ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แรงในธรรมชาติ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัศธีมา ไทนิธิฑีฆพัศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,14:44  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แรงในธรรมชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัศธีมา ไทนิธิฑีฆพัศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,14:32  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม PowerPoint  
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพิชญา พันธเสริม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,00:09  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..