ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยทางโรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต
ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้กิจกรรมให้มีการแข่งขันกีฬาของนักเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยในวันดังกล่าว ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อตามสี(สีชมพู/สีฟ้า)ที่ทางครูประจำชั้นได้แจ้งไว้ และการเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2557,15:29   อ่าน 745 ครั้ง