ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจนักเรียนที่ประสงค์เรียนภาษาอังกฤษ(วันเสาร์)

ตามคำสั่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครังสิต ได้มีนโยบายให้ทางโรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต จัดดำเนินการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยจะดำเนินการสอนทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักเรียนในด้านภาษาต่างประเทศ ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานในความปกครองของท่านเรียนเสริมภาษาอังกฤษในวันเสาร์สามารถ download แบบตอบรับการสำรวจ เพื่อกรอกข้อมูลตอบรับ ส่งที่ครูประจำชั้น

 

**ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานในความปกครองของท่านเรียนเสริมภาษาอังกฤษในวันเสาร์ ต้องทำการรับ-ส่งนักเรียน ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,15:09   อ่าน 889 ครั้ง