ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกลเพื่อการเรียนรู้
ด้วยโรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต ได้กำหนดจัดทำโครงการเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกลเพื่อการเรียนรู้ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 วัน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 โดยรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองกรุณาตอบแบบเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเสือ ดังกล่าว และขออนุญาตให้นำนักเรียนในความดูแลของท่านออกนอกโรงเรียนเพื่อเดินทางไกลไปทำกิจกรรมลูกเสือดังกล่าว พร้อมส่งแบบตอบรับคืนเพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ครูอนุสรณ์ อิฐสุวรรณ(ครูหนึ่ง) 08-6026-6864
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,15:32   อ่าน 821 ครั้ง