ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน
ด้วยทางโรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต ได้กำหนดการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ บัดนี้ได้ทำการอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนดวงกมลได้กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ทางโรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิตจะเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2557,11:04   อ่าน 907 ครั้ง