ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญท่านผู้ปกครองร่วมงานวันเด็ก โรงเรียนดวงกมล
เนื่องด้วยทางโรงเรียนดวงกมล ได้ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก รวมถึงการรู้จักหน้าที่ของเด็กที่ควรปฏิบัติเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านมาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติและท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคของขวัญ รางวัล อาหารหรือเครื่องดื่ม ตามที่ท่านเห็นสมควร เพื่อมอบให้นักเรียนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้

โรงเรียนดวงกมล
สุวรรณี สุตลาวดี(ครูกวาง) ผู้รับผิดชอบโครงการ โทร ๐๘๘-๑๑๐๖๗๒๕
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2558,00:00   อ่าน 5615 ครั้ง