ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เนื่องจากปีการศึกษา 2557 นักเรียนของโรงเรียนดวงกมลได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นแล้ว และทางโรงเรียนมีกำหนดหยุดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2558 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2558,14:04   อ่าน 784 ครั้ง