ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 793) 29 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดวงกมล รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษ (อ่าน 946) 24 ม.ค. 58
เชิญท่านผู้ปกครองร่วมงานวันเด็ก โรงเรียนดวงกมล (อ่าน 5615) 07 ม.ค. 58
แจ้งกำหนดการเปิดเรียนหลังปีใหม่ (อ่าน 970) 29 ธ.ค. 57
แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน (อ่าน 907) 29 ก.ย. 57
แจ้งกำหนดการผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารวมโครงการเรียนรู้อย่างสุขสันต์ สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน (อ่าน 794) 03 ก.ย. 57
โครงการเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกลเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 987) 25 ส.ค. 57
แบบสำรวจนักเรียนที่ประสงค์เรียนภาษาอังกฤษ(วันเสาร์) (อ่าน 989) 25 ส.ค. 57
ด้วยทางโรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต (อ่าน 824) 21 ส.ค. 57
โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต ได้กำหนดการจัดงานโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 802) 05 ส.ค. 57
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรมวันวิวิธทัศนาภาษาไทย (อ่าน 765) 28 ก.ค. 57
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้ช่วยครู 6 อัตรา (อ่าน 1050) 09 มิ.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมและร่วมเป็นเกียรติงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ๕ ชั้น (อ่าน 776) 21 พ.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิจับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาล 1 (อ่าน 828) 28 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับฉลากเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 743) 28 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 751) 28 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 740) 28 ม.ค. 57
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต (อ่าน 1015) 13 ม.ค. 57
เรียนผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 712) 07 ม.ค. 57
เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก (อ่าน 3687) 07 ม.ค. 57
เรียนเชิญผู้ปกครองร่วม กิจกรรมคริสมาสต์ และปีใหม่ (อ่าน 702) 20 ธ.ค. 56
กำหนดการ ปิด - เปิด เรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 784) 19 ก.ย. 56
โรงเรียนดวงกมล จัดสอบปลายภาค ในวันที่ 19 - 20 กันยายน ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 753) 19 ก.ย. 56